برای هرگونه سؤال با ما تماس بگیرید

به طور مستقیم تماس بگیرید

info@kalaiz.ir

دفتر مرکزی

شهرستان قم

با ما همکاری کنید

CV خود را به ایمیل ما ارسال کنید:
info@kalaiz.ir

خدمات مشتری

info@kalaiz.ir

ثبت شکایات

info@kalaiz.ir

پشتیبانی فروشنده

info@kalaiz.ir

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

منوی اصلی